Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Õppereisil Intersolar Europe messil Münchenis

22. juuni 2023 kell 10:59
Autor: Ülle Jukk

Käisime 13.-16. juunil 2023 LEADER-koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi“ raames kavandatud õppereisil Intersolar Europe messil Münchenis. Koostööprojekti partnerid on kolm tegevusrühma: Pärnu Lahe Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu ja Jõgevamaa Koostöökoda.

Messireisi eesmärk oli vaadata võimalusi, mida taastuvenergia valdkonnas pakutakse nii energia tootmise, salvestamise kui mitmesuguste e-lahenduste osas. Tegemist on maailma suurima valdkondliku messiga. Kogu sündmus kandis nime The Smarter E Europe, täpsemalt saab lugeda messi kodulehelt.

Messikeskuse 17 hallis oli väljas 2469 eksponenti 57 riigist, statistika järgi kogunes külastajaid rohkem kui 106 000 166 riigist. Eksponendina osales vähemalt üks ettevõte ka Eestist tarkvaralahenduste sektsioonis.

Näidati erinevaid päikesepaneelide lahendusi, nii harjumuspäraseid kui ka selliseid, mis hõljusid vee peal, samuti selliseid, mis võimaldasid nende all põldu harida. Päikeseenergiat võivad toota ka kardinad ja muud liigutatavad elemendid. Pisut mainiti ka mis saab seadmetest pärast nende elutsükli lõppu, aga tundus, et see pole täna veel teema. Natuke oli näha veel muude taastuvenergiaallikate kasutusvõimalusi, aga need polnud messi fookus.

Eraldi hallid olid täis energia salvestamise lahendusi, kus tutvustati erineva mahutavusega akusid ja akusüsteeme. Näidati ka uusi lahendusi elektriautode valdkonnas ja mitmesuguseid laadimisvõimalusi. Viimaste seas pakkusid huvi sellised, mis katusealusena toodavad paneelide kaudu laadimiseks energiat. Eraldi osa sisustasid erinevad strart-up lahendused ning pakuti ka tarkvarasüsteeme.

Erilist rõhku pöörati terviklahendustele ehk e-liikuvusele, kus ühe terviku moodustavad energia tootmine, salvestamine ja kasutamine. Omad lahendused olid eraldi kodumajapidamistele ning suurematele asumitele. Sel teemal toimusid ka seminarid ja tootetutvustused.

Kokkuvõtteks võib öelda, et mess näitas, kui lai on täna erinevate lahenduse väljapakkujate spekter ning kui kiiresti see valdkond areneb. Kui kellelgi tekib vajadus mingi süsteemi paigaldamiseks, tuleb lihtsalt väga põhjalikku eeltööd teha, sest materjalid ja tehnoloogia on suures plaanis samad, küsimus on lahenduste läbimõelduses, ratsionaalsuses ja jätkusuutlikkuses.  

Messireisi toimumist toetas Leader-meede koostööprojektist „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi“.