Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Jõgevamaa Koostöökoda tunnustas lõppeva strateegiaperioodi õnnestunud projekte

23. oktoober 2023 Kell 17:00

Jõgevamaa Koostöökoda tunnustas 20. oktoobril Puurmani lossis toimunud Lõikuspeol lõppeva strateegiaperioodi edukaid ja õnnestunud projekte, õigemini nende teostajaid. LEADER on jätnud oma jalajälje küll igasse maakonna nurka ja andnud sadadele ideedele tiivad.

Juhatuse esimees Liia Lust ütles tervituses, et LEADER-programmi peetakse nii Euroopas kui Eestis üheks edukamaks maaelu arengut toetavaks programmiks, kuna toetatakse inimeste enda poolt algatatud tegevusi. 

Tegevjuht Kaire Kaasik tegi kokkuvõtte kogu strateegiaperioodist: "Peamiselt keskendusime kolmele teemale: ettevõtlus, elukeskkond ja piirkondlike eripärade rakendamine. Meie sooviks oli, et piirkonda tekiks juurde töökohti ja et ettevõtted kasvaksid nii mahult kui nutikuselt. Tahtsime muuta oma elukeskkonda enam inimeste vajadustele vastavaks ja kohapealseid teenuseid kättesaadavamaks; samuti ootasime, et laieneks ka vabaajategevuste valikuvõimalused. Lootsime, et suudame ühiselt esile tuua oma piirkonna tugevused ning rakendada need nutikalt arenguvankri ette tõstmaks piirkonna väärtust ja tuntust.

Tänaseks on projektitaotlejad ellu viinud juba üle 600 projekti ning hindamiskomisjoni eest on läbi käinud veel teist samapalju. Ettevõtluse valdkonnas on rakendatud uuenduslikke ideid 48 projektis. Meie suureks teemaks ettevõtluse valdkonnas oli anda hoog sisse kohaliku toidu temaatikale – seda nii tootmise laiendamise, tootearenduse kui koostöö valdkonnas. Kohaliku toidu valdkonnas on ellu viidud 54 projekti ja käivitunud tootjate ja toidupakkujate võrgustik. Lause „Jõgevamaa katab laua“ on juba jõudnud levida kaugemale.

Keskmiselt on toetust saanud ettevõtete käive kasvanud 60% võrra ning lisandunud 142 töökohta. Need viimased numbrid on kindlasti üle ootuste suured ja mõjutavad olulisel määral kogu meie piirkonda juba laiemalt kui ühe ettevõtte hea käekäik. Elukeskkonna valdkonnas on tulemusi mõõta mõnevõrra keerulisem. Siiski on viimaste aastate jooksul piirkonda isandunud 15 erinevat kodanikeühenduste poolt pakutavat teenust. Olgugi, et pealtnäha sunniviisiline koostöö ühisprojektide tegemiseks tundus algul võõras, on sealt alguse saanud palju vahvaid koostegemisi. Uuel perioodil anname noorte kaasamise valdkonna teatepulga suuresti üle kolleegidele arendus-ettevõtluskeskusest, neil on selles valdkonnas enam kompententsi. Piirkondlike eripärade rakendamisel on aga kahtlemata palju arenguvõimalusi, sest piirkondade oma- või eripära tõuseb üha enam fookusesse."

TUNNUSTAMISE KAEGOORIAD

"Jõukas Jõgevamaa!" on meie järgmise strateegiaperioodi visioon. Sestap toome teieni 10 kategooriat, et tänada neid, kes aitavad Jõgevamaa jõukust hoida ning maaelu tugevamaks muuta. Tunnustame säravamaid ettevõtjaid ja kodanikeühendusi, kes on aidanud oma tegevusega olulisel määral kaasa Jõgevamaa Koostöökoja strateegia eesmärkide täitmisse ja Jõgevamaa arengusse.

Jõukas Jõgevamaa - innovatsioon annab tiivad: Kobrit OÜ

Tõstame esile uudse ja/või teaduspõhise lähenemise rakendajad toodete ja teenuste arendamisel. Nominendid: Kobrit OÜ, Ruupa Puukool OÜ, Nord Garlic OÜ. 

Jõukas Jõgevamaa - koostöös peitub jõud: MTÜ Jõgevamaa Maitsed.

Tõstame esile ettevõtjate koostööd turunduse ja tootearenduse valdkonnas. Nominendid: MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, MTÜ Kääpa OTT, MTÜ Jõgevamaa Maitsed. 

- Jõukas Jõgevamaa - konkurents viib edasi: OÜ Puukujurid.

Hindame ettevõtete arenguhüpet käibe kasvu ja/või lisandunud töökohtade arvu järgi. Nominendid: OÜ Korner AK, Puukujurid OÜ, OÜ Palmet.

Jõukas Jõgevamaa - aktiivne kogukond: Sadala Külade Selts.

Selleks, et kogukond saaks toetada oma liikimeid, panustatakse piirkonna jaoks vajalikesse vahenditesse ja taristusse. Nominendid: Puurmani Priitahtlik Päästeselts, SA Kalevipoja Koda, Sadala Külade Selts.

Jõukas Jõgevamaa - kokkuhoidev kogukond: Kamari Haridusselts. 

Kogukonda aitab koos hoida mitmekesine ühistegevus ja hea omavaheline koostöö. Nominendid: Vaiatu Küla Selts, Kamari Haridusselts, Puurmani Käsitööselts Kati.

Jõukas Jõgevamaa - noorte päralt on tulevik: Jõgevamaa Kodukandi Ühendus.

Hindame noorte kaasamist kogukonda, omaalgatuse ja ettevõtlikkuse tõstmist. Nominendid: Jõgevamaa Kodukandi Ühendus, SA Kalevipoja Koda, MTÜ Sokuturi.

Jõukas Jõgevamaa - piirkondliku omapära looja Vooremaal: OÜ Maitsemõis.

Hindame piirkonnale eripära esiletoomist ja väärtustamist Vooremaa piirkonnas. Nominendid: MTÜ Torma Kultuur, Paduvere Talumuuseumi Selts, OÜ Maitsemõis.

Jõukas Jõgevamaa - piirkondliku omapära looja Peipsimaal: Paadijuhi kool.

Hindame piirkonna eripära esiletoomist ja väärtustamist Peipsi piirkonnas. Nominendid: MTÜ Peipsi Kogukonnaköök, Paadijuhi kool, MTÜ Peipsi Teemaja.

Jõukas Jõgevamaa - piirkondliku omapära looja Põltsamaal: Paalakalda OÜ. 

Hindame piirkonna eripära esiletoomist ja väärtustamist Põltsamaa piirkonnas. Nominendid: Paalakalda OÜ, MTÜ Kuningamäe KK, Spordiklubi Nipi.

Jõukas Jõgevamaa - Jõgevamaa eest: MTÜ Parim Valik.

Toome esile neid, kelle südameasjaks on piirkonna tuntuse ja atraktiivsuse tõstmine. Nominendid: MTÜ Jõgevamaa Põllumeeste Liit, MTÜ Parim Valik, Pisisaare Spordiklubi.

ERIPREEMIAD

Jõgevamaa kultuuripärandi järjepidevuse hoidja: MTÜ Tartu Maakoda. Täname erilise panuse eest Jõgevamaa kultuuripärandi väärtustamisel.

Jõgevamaa Koostöökoja tark partner: Maaelu Teadmuskeskus. Täname Maaelu Teadmuskeskust koostöö eest teaduse ja ettevõtluse vahel.

HOOANDJAD JA PARTNERID

Jõgeva vald, Mustvee vald, Põltsamaa vald, Peipsiääre vald, Tartu vald. Täname omavalitsusi, kes annavad hoogu oma piirkonna vabaühenduste tegemistele, toetavad ettevõtlust ja on partneriks koostöökoja enda projektides.

Tänukirjad andis üle Jõgevamaa Koostöökoja juhatuse liige Indrek Eensalu. Täname nominente ja laureaate! 

Suur tänu kaasaaitajatele:

- Ruumid Puurmani Mõisakool
- Õhtujuht Artur Raidmets
- Muusika Ansambel Kruuv
- Lilleseaded Mademoiselle Marie
- Toitlustus Veski Külalistemaja, Koka Tare
- Keraamika Helemall Maask
- Fotod Liina Laurikainen-Päri
- Kujundustööd Katrin Põdra
- Tehnilised lahendused Ringo Saar