Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoja 2023-2027 perioodi strateegiaseminar juhatusega 

02. august 2022 kell 15:41

Seminar toimub 11. augustl 2022 kell 8.45-17.00 Kadrina mõisas

Strateegia on aluseks LEADER-toetuste sihtvaldkondade kavandamiseks järgmistel aastatel. Uuel perioodil lisanduvad senisele Maaelu Arengu Põllumajandusfondi osale Euroopa Sotsiaalfond+ teemad, lisaks laieneb toetuse taotlejate ring väikelinnadele ehk Leader-tegevuspiirkonda kuuluvad ka Põltsamaa ja Jõgeva linnad. Vt uue perioodi üldtutvustust SIIT.

 

PÄEVAKAVA
Neljapäev, 11. august Kadrina mõis


EESMÄRK
Jõgevamaa Koostöökoja visiooni ja strateegiliste eesmärkide määratlemine


MODERAATOR Kaido Väljaots, HeiVäl Consulting OÜ partner
8:45 – 09:00 Kogunemine
09:00 – 10:30 Ülevaade tehtud analüüsidest / Kaido Väljaots
Ülevaade koostatud SWOT analüüsist / Kaire Kaasik
ESF+ ja Maaeluministeeriumi nõuded strateegiale / Kaire Kaasik
10:30 – 10:45 Kohvipaus
10:45– 12:45 Visiooni ja strateegiliste eesmärkide sõnastamine
Praktiline töö, arutelu
12:45 – 13:45 Lõuna
13.45 – 15:00 Kriitiliste edutegurite määratlemine, et saavutada visioon ja strateegilised eesmärgid
Praktiline töö, arutelu

Jõgevamaa Koostöökoja uue perioodi strateegiat aitab koostada ja seminare läbi viia HeiVäl Consulting™/HeiVäl OÜ.

Täiendav info: tel 5307 0870, info@jogevamaa.com.

Ootame osalejatelt aktiivset kaasamõtlemist ja näitame, et elu maal on tore ja tegus.