Päevakorralised

Jõgevamaa Koostöökojale uue juhatuse valimine 

19. veebruar 2021 Kell 11:06

Vastavalt põhikirjale lõpevad 2021. aasta märtsis praeguse juhatuse volitused ning ootavad ees uue valimised. 

Jõgevamaa Koostöökoja juhatus valitakse kolmeks aastaks, kusjuures üks isik saab kuuluda juhatusse mitte rohkem kui kaks järjestikkust ametiaega. Juhatuse liikmed esitatakse ühingu liikmete hulgast.

Juhatuse liikmed jagunevad:

1. Põltsamaa piirkonnast (Põltsamaa piirkond: Põltsamaa vald, v.a Põltsamaa linna territoorium): 1 mittetulundusühingute esindaja, 1 ettevõtjate esindaja ja 1 kohaliku omavalitsuse esindaja;

2. Vooremaa piirkonnast (Jõgeva vald, (v.a Jõgeva linna territoorium) ning haldusrefomi eelne Tabivere vald): 1 mittetulundusühingute esindaja, 1 ettevõtjate esindaja ja 1 kohaliku omavalitsuse esindaja;

3. Peipsi piirkonnast (Peipsi piirkond: Mustvee vald (v.a haldusreformi eelsed Avinurme ja Lohusuu vald) ning haldusreformi eelne Pala vald):  1 mittetulundusühingute esindaja, 1 ettevõtjate esindaja ja 1 kohaliku omavalitsuse esindaja;

4. Jõgevamaa Kodukandi Ühendus: 1 esindaja;

5. Maakondlikud organisatsioonid: 1 esindaja.

Protseduuri kohaselt toimuvad kõigepealt piirkondlikud koosolekud piirkonna juhatuse liikmete kandidaatide esitamiseks üldkoosolekule: 

- Põltsamaa piirkond - 25. veebruaril kell 17.00 Pajusis Von Wahli restoranis,

- Vooremaa piirkond - 26. veebruaril kell 17.00 Jõgeval Jõgeva Kultuurikeskuses,

- Maakondlikud organisatsioonid - 1. märtsil kell 13.00 Jõgeval,

- Mustvee piirkond - 2. märtsil kell 17.00 Voorel Voore Puhkekeskuses.

NB! Jõgevamaa Koostöökoja liikmete nimekiri (arikli allosast leiate lingi liikmete piirkondlikule jaotusele).

Ootame Koostöökoja liikmetelt aktiivsust kandidaatide üles seadmisel ja piirkondlikel koosolekutel ning läheneval üldkoosolekul osalemisel.