Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Arukate külade programmi õppereisil Austriasse

01. november 2022 Kell 13:42

3.-6. oktoobril 2022 korraldati Arukate külade arenguprogrammi raames projektis osalejatele õppereis Austriasse Stanz im Mürtztalisse.  Linnastumise ja kahaneva elanikkonnaga toimetulekuks tuli Stanz 2016. aastal välja strateegiaga „Local Agenda 21“, et tagada küla integreeritud areng, mis toetuks kohalike elanike teadmistele ja toetusele. Meie piirkonnast osales õppereisil Kamari küla esindaja.

Alates strateegia loomisest tegeleti aktiivselt külakeskuse arendamisega, hoonete energiatõhustamisega ja elukvaliteedi tõstmisega. Selle ajaga on loodud Stanzis  täiesti uus külakultuur ja igapäevaselt on aktiivselt kaasatud umbes 80 vabatahtlikku.

Täna seisab küla uue väljakutse ees muuta aastaks 2030 Stanz elektrienergia osas isemajandavaks. 2020. aastal kutsuti ellu projekt „Stanz+“, mis hõlmab erinevaid lähenemisviise energiaautonoomia suunas, energiavõrkude hübriidkasutust paindlikkuse tagamiseks ja energiale orienteeritud külakeskuse taaselustamist. Tegemist on pilootprojektiga, millle käigus luuakse mudel, mida saaks tulevikus rakendada ka teistes külades.

Õppereisil nähtust saab pikemalt lugeda Maaeluvõrgustiku kokkuvõttest.