Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Jõgevamaa Koostöökoda osales LINC 2024 konverentsil Rumeenias

21. juuni 2024 kell 12:14

Iga-aastane LEADER-tegevusrühmade üleeuroopaline konverents LINC toimus 4.-6. juunil Rumeenias. Seekord võõrustas osalejaid Cluj-Napoka piirkond.

LINC konverentsid said alguse 2010. aastal, mil toimus esimene kohtumine Austrias. Igal kohtumisel on oma läbiv teema. Seekord oli selleks “linna ja maa seosed” (Rural-Urban Linkages). Konverentsi traditsioonilisteks töövormideks olid seminarid ja arutelud, sportlikud võistlused ning õppereisid piirkonna projektidega tutvumiseks. Sündmuse peamiseks eesmärgiks on olnud vahetada kogemusi, tutvustada parimaid praktikaid ning luua kontakte uuteks koostööprojektideks.

Rumeenia konverentsil osales üle 300 inimese üle Euroopa, suurima delegatsiooniga oli esindatud Eesti. Jõgevamaa Koostöökoja poolt käis konverentsil viieliikmeline grupp.

Konverentsi programmis oli kaks kontaktseminari eelnevalt registreerunutele ning viidi läbi 10 õppereisi piirkonna projektidega tutvumiseks. Uuel alanud Euroopa Liidu toetuste rahastusperioodil on erinevate riikide võimalused koostööprojektides osalemiseks erinevad ning kohtumise käigus saadi neist hea ülevaade.

LINC pakub head võimalust võrrelda ennast Euroopa LEADER-maastikul teistega ja Eestil pole midagi häbeneda. Õppereisid LEADER-meetmest toetatud objektidele on siin parimaks indikaatoriks. Võiks öelda, et Eestil oleks oma senistest kogemustest pigem Rumeeniale jagada kui vastupidi.

Programm: https://linc2024.eu/program/

Fotod: Anett Hallap, Kaire Kaasik, LINC2024.