Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Viimased uudised

LEADER-meetme taotlusvoor kestab 18. detsembrist kuni 22. detsembrini  2023. aastal e-pria keskkonnas. Vastu võetakse vaid Jõgevamaa Koostöökoja taotlusi meetmes 3 - Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused. 

Jõgevamaa Koostöökoda osaleb assotsieerunud partnerina Interregi projektis "Maintenance and scaling up potato growing and consumption heritage in the Northern Baltic region to build up resilient communities" (MainPotRe), mis on mõeldud kartulikasvatuse ja tarbimise populariseerimiseks. Projekt kestab augustist 2023 kuni juulini 2025.

Regionaalminister allkirjastas 7. novembril 2023 käskkirja kohalike tegevusrühmade LEADERi kohaliku arengu ühisstrateegiate 2023–2027 heakskiitmise kohta ning kinnitati strateegiate rakendamise eelarved. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus saab olema 2 921 380,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondist 482 320 eurot, kokku 3 403 700,50 eurot. 

Jõgevamaa Koostöökoja liikmete virtuaalne üldkoosolek MS Teamsi keskkonnas toimub 14. novembril 2023 algusega kell 15.00.